032  Správa bytových a polyfunkčných objektov
Preneste väčšinu povinností i zodpovednosti na správcu. Zbavíte sa únavnej byrokracie aj nepríjemného vymáhania škôd či nedoplatkov.
041  Služby pre spoločenstvá vlastníkov
Pomôžeme vám so založením spoločenstva vlastníkov, poradíme v zmluvných vzťahoch, postrážime termíny aj zmeny v legislatíve.

Takmer 20 rokov skúseností

Správcovská spoločnosť BYT-DOM, s.r.o. pôsobí v oblasti správy bytových domov už od roku 2003. Za tie roky sme detailne spoznali všetky problémy majiteľov bytov či domov, ako aj spoločenstiev vlastníkov. Máme skúsenosti s komplexnou správou starších aj nových bytových domov alebo polyfunkčných objektov. Dokonale sa orientujeme v legislatíve, ktorá sa v tejto oblasti mení veľmi rýchlo a často je najväčším problémom individuálnych správcov a spoločenstiev vlastníkov.

Naše služby

Pomôžeme vám s kompletnou ekonomickou aj technickou agendou vrátane poradenstva pri uzatváraní zmluvných vzťahov a pravidelného dodávania prehľadov či vyúčtovania.

Zriadenie a vedenie účtov domu
Odhad ročných nákladov a ich mesačný rozpis
Sledovanie nákladov bytu a úhrady faktúr dodávateľom služieb
Kontrola platieb vlastníkov bytov a ich vymáhanie
Vedenie samostatnej ekonomickej agendy domu
Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
Zabezpečenie zmlúv pre poskytovanie služieb
Vykonávanie pravidelných obhliadok domu
Návrhy na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu
Plánovanie tvorby fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu
Organizovanie výberu dodávateľských firiem
Predkladanie pravidelnej správy o stave spoločných častí a zariadení domu
Kontakty

Máte otázky? Neváhajte nás navštíviť alebo kontaktovať od pondelka do štvrtka od 10.00 do 14:00 hod.

HAVARIJNÁ SLUŽBA – NON STOP

Juraj Ďurica
0948 412 936

POTVRDENIA, PLATBY, VYÚČTOVANIE

Mgr. Mária Lucia Herényi
0903 708 725
kancelária@byt-dom.sk

TECHNICKÁ SPRÁVA
objekt AGRIMEX RAČA

Matej Zubáľ
0949 478 158
matejzubal@gmail.com

KANCELÁRIA

Kresánkova 22, 841 05 Bratislava 4
0905 573 276

KONATEĽ

Mgr. Zuzana Masarovič
0905 573 276
office@byt-dom.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

BYT – DOM, s.r.o.
Kresánkova 22, 841 05 Bratislava 4

IČO: 35864991
DIČ: 2021747112
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2601 2141